Kennisnet migrates to Asimba

Zwolle, April 16th – Kennisnet made the switch to Asimba as platform for authentication and authorization for the Entree webportal that connects schools and suppliers. Open Source specialist Cozmanova has realized the successfull migration.

(The dutch text is contained below)

Kennisnet Federation

Kennisnet is the public ICT-partner in dutch education. The Kennisnet Federation unites educatioal institutes with suppliers of educational services. The name of the platform where these parties are linked to, is called Entree. Entree provides users with the infrastructure to enable single sign on to educational services from their school account., while suppliers maintain control over who is allowed access tot heir services.

Entree and OpenASelect

The Entree platform used to based on the Open Source platform OpenASelect. It has its roots in A-Select., the platform that was used for DigiD, the service  that the dutch government uses for citizens to authenticate to public services. When the company that was responsible for OpenASelect was sold, the new owner of OpenASelect removed the sources and community from the internet.

Open Source or Commercial?

Kennisnet was facing the choice to either move on with Open Source OpenASelect or migrate to a commercial platform for its authentication and authorization services. In 2012, Kennisnet did extensive market research that focussed on cost and flexibility. It became clear that choosing an Open Source solution would reduce operational cost with about a million euro’s. On top of that, Kennisnet realized that the dependency on one supplier for product development reduced flexibility, something that is very important because of the changing environment that makes up for the educational cooperations that are realized through the Kennisnet Federation.

Cozmanova

In 2012, Cozmanova has been one of the founders of Asimba, to continue OpenASelect as Open Source project and maintain its availability. The Asimba source code is part of the core of Kennisnet Federation, and because of this fact it was an obvious choice for Kennisnet to migrate to Asimba. Cozmanova has succesfully completed the migration to Asimba on the 15th of april 2013. The project ensures continuity and cost savings for the future.

About Asimba

Asimba is the successor of OpenASelect, a flexible and modular Access Management and Single Sign On application. The application exists of a framework for authentication and authorization, that enables many features and options to create custom extensions. More information on www.asimba.org.

About Cozmanova

Cozmanova Software Development was founded in 1997 and solves problems with digital identities. Cozmanova recognizes the importance of Open Source technology, both from technical as well as idealistic viewpoints. By sharing knowledge and technology, the company contributes to innovations around the digital identity, that is seen as an enablesr for many new innovations. Cozmanova has clients with both commercial as well as not-for-profit organizations. More information on www.cozmanova.com.

About Kennisnet

Kennisnet is the public ICT-partner for education. With knowledge, services and innovation we take education to the level where it can maximize its efficiency from ICT usage. Kennisnet lets ICT work for education. More information on www.kennisnet.nl

 

(Press release in dutch)

Kennisnet migreert naar Asimba
Geen vendor lock-in, gunstige prijsstelling

Zwolle, 16 april 2013 – Kennisnet is overgestapt op het Asimba platform voor autorisatie en authenticatie op de webportal Entree die scholen en leveranciers met elkaar verbindt. Open Source specialist Cozmanova heeft de succesvolle migratie voor zijn rekening genomen. Op 15 april 2013 is het project opgeleverd.   

Kennisnet Federatie
Kennisnet is de publieke ict-partner voor het onderwijs. In de Kennisnet Federatie zijn onderwijsinstellingen en leveranciers van educatieve content verenigd. Het fysieke platform waaraan onderwijsinstellingen en dienstleveranciers hun systemen kunnen koppelen, heet Entree. Entree geeft scholen de mogelijkheid om met één login de leermiddelen van de aangesloten leveranciers te bereiken, terwijl leveranciers de controle over de toegang tot hun product behouden.

Entree en OpenAselect

Entree was gebaseerd op het Open Source platform OpenAselect. Dit platform was voortgekomen uit Aselect, in het verleden ontwikkeld voor DigiD om digitaal zaken af te handelen met overheidsdiensten zoals de Belastingdienst, gemeenten, etc.. Omdat het bedrijf dat de broncode van OpenAselect beheerde, was overgenomen, werden de OpenAselect broncode en community verwijderd.

Open Source of commercieel?
Kennisnet stond voor de keuze: doorgaan op OpenAselect of overgaan op een commercieel product voor authenticatie en autorisatie. In 2012 heeft Kennisnet diverse opties onderzocht waarbij kosten en flexibiliteit de belangrijkste uitgangspunten waren. Al snel bleek dat de voorkeur van Kennisnet uitging naar een Open Source variant, omdat dit de operationele kosten van de Kennisnet Federatie met circa 1 miljoen euro verlaagt. Tevens bleek dat  de afhankelijkheid   van een leverancier als het gaat om productontwikkeling nadelig werkt voor gebruikers in het onderwijs, omdat de onderwijsketen erg dynamisch is en de flexibiliteit van de Kennisnet Federatie een must.

Cozmanova

In 2012 is Cozmanova een van de initiatiefnemers geweest die de OpenAselect  broncode onder de naam Asimba binnen de community beschikbaar heeft gesteld. De broncode is de kern van de Kennisnet Federatie, en daarom was het voor Kennisnet voor de hand liggend om met de Asimba fork door te gaan. Cozmanova heeft op 15 april 2013 de migratie naar het vernieuwde platform afgerond. Continuïteit is op deze manier geborgd en kostentechnisch bleek dit de meest gunstige oplossing.

Over Asimba

Asimba is de opvolger van OpenASelect, een flexibele en modulaire Access Management en Single Sign-On applicatie. De applicatie bestaat uit een framework voor authenticatie en autorisatie waarop veel features geïmplementeerd kunnen worden.

Meer informative: www.asimba.org

Over Cozmanova

Cozmanova Software Development is opgericht in 1997 en lost problemen rondom de digitale identiteit op. Cozmanova onderkent het belang van Open Source technologie, zowel vanuit technisch als ideëel perspectief. Door het delen van kennis en techniek levert het bedrijf een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van de digitale identiteit, de sleutel die de deur naar grote innovaties opent. Klanten van Cozmanova zijn zowel commerciële als not-for-profit organisaties. Meer informatie: www.cozmanova.com.

Over Kennisnet
Kennisnet is de publieke ict-partner voor het onderwijs. Met expertise, voorzieningen en innovatie brengen wij het onderwijs in positie om maximale kracht uit ict te halen. Kennisnet laat ict werken voor het onderwijs. Meer informatie: www.kennisnet.nl

 

Asimba 1.1.0 released

Today, Asimba version 1.1.0 was released. It is a major maintenance release, that is recommended to all current Asimba users. The 1.1.0 release includes small fixes to existing code, more legacy OpenASelect components (especially RemoteSAML authentication and JDBC support for configuration) as well as new code and features.

Part of the new features are refactored code for easier management of SSO to GoogleApps, as well as an update to the core to start supporting confederations. Support for passive authentication is also included for both the SAML2 as well as the A-Select IDP profiles.

Please see the full releasenotes on Asimba at SourceForge.